El director general d’Urbanisme recolza el recurs a modificacions puntuals del PGOU de Pego com a fórmula d’adaptació a la nova realitat social i econòmica

El director general de Urbanismo avala el recurso a modificaciones puntuales del PGOU de Pego como fórmula de adaptación a la nueva realidad social y económica
  19/10/2021

La visita del director general d’Urbanisme, Vicent Garcia Nebot, a Pego ha apuntat les línies mestres amb les que l’equip de govern preveu adaptar el vigent Pla General d’Ordenació Urbana a la nova realitat social i econòmica.

       Segons han confirmat des de la Regidoria d’Urbanisme, Garcia Nebot ha avalat el recurs a les modificacions puntuals del planejament per a deixar-lo lliure d’interpretacions que, a vegades, comprometen la seguretat jurídica a l’hora d’afrontar el desenvolupament.  

       “El PGOU no s’ha quedat obsolet perquè el sol urbanitzable no està esgotat i queda molta superfície per a construir, però des del 98 a dia de hui han variat moltes coses i resulta necessari adequar-nos a la nova realitat de les lleis i les exigències d’una societat ja immersa en el segle XXI, on la idiosincràsia de la gent sembla haver canviat en aspectes com l’accesibilitat o la sostenibilitat”, ha apuntat la responsable de l’àrea, Laura Castellà, a la conclusió de la reunió mantinguda entre el director general, l’alcalde Enrique Moll i el regidor de Comunicació, Ricardo Sendra.

       En això, ha incidit en que “els temps del mon real són molt diferents dels administratiu i com no tenim necessitats reals de sòl per a desenvolupar iniciatives urbanístiques, optem per no clavar-nos en un procés que, a la vista del que passa en pobles veïns, pot perllongar-se més d’una dècada, i tractar d’optimitzar l’adequació del planejament mitjançant aquests instruments ja que tota qüestió en la matèria és pot resoldre si s’afronta amb voluntat i responsabilitat”.

       Castellà ha agraït la visió urbanista global aportada pel director general a l’hora d’afrontar aquestes qüestions i la facilitació de les diferents plataformes i guies per a fer els procediments més àgils de cara al ciutadà a l’hora d’afrontar qualsevol qüestió en matèria d’urbanisme.

 

 


 

<<< Tornar a la portada