El ple d’Ondara aprova l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les

El ple d’Ondara aprova l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les
  03/04/2024

La corporació municipal d’Ondara ha donat llum verda a l’aprovació de l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les amb la unanimitat dels tots els grups polítics en l’últim plenari.

        Segons ha justificat el regidor responsable de l’àrea, Miguel Gomis, l’objectiu de l’ordenança és regular els requisits materials i formals encaminats a la neteja i tancament de solars, així com la sanció per l'incompliment del deure legal de conservació, i l'execució subsidiària com a resposta municipal davant la inactivitat d'alguns propietaris. Gomis va aprofitat per agrair totes les aportacions fetes pel Consell Agrari a l’elaboració d’un nova normativa on el més important es tindre inclòs el règim sancionador.

La unanimitat ha estat també present en el plenari ordinari a l’hora d’aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Ondara, en aplicació dels requisits lingüístics. Al respecte, el regidor de Normalització Lingüística, Jordi Dominguis, ha explicat que es tractava d’una mesura acordada en mesa de negociació, per tal d’actualitzar el requisit lingüístic al nou Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües. En aquest punt, el portaveu del PP, Àlex Hernández, ha atribuït el vot a favor del seu grup PP en ares a tractar-se d’un punt pactat per la mesa de negociació dels sindicats.

D’altra banda, el consens ha estat també present en el reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics com a eina jurídica adequada que permeta un major control d'aquests fons públics per part de l’Ajuntament d’Ondara, sota el principi de transparència que regeix l'actuació de l'administració pública.

Amb el mateix tarannà, el plenari ha abordat l’aprovació de la iniiciativa per a la redacció del reglament pel qual es regula la prestació de serveis en modalitat no presencial a l’Ajuntament d’Ondara per part dels seus empleats en les funcions pròpies dels seus llocs de treball fora de les dependències municipal de l'Ajuntament d’Ondara, a través de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, mitjançant la modalitat anomenada de teletreball o treball a distància. A més, es va aprovar per unanimitat la rectificació de l’Inventari municipal de béns i drets pertanyents a Ondara, referit a data 31-12-2023 i dos  punts de reconeixement extrajudicial de crèdits, aquests últims amb el vot en contra del Partit Popular.

Altre punt destacable de la sessió ha estat la declaració institucional de solidaritat amb el poble palestí, on tots els grups que integren la corporació ha recolzat la crida del “Moviment per la Pau de la Marina Alta” per a solidaritzar-se amb la població de Gaza. “Manifestem el nostre total compromís amb la pau i els drets humans, des de la condemna absoluta a qualsevol acció de terrorisme, com la que va acabar amb la vida de 260 israelians el passat mes d'octubre. No podem tampoc deixar de manifestar la nostra enèrgica repulsa cap al genocidi sistemàtic d'una població indefensa i innocent sotmesa des de fa dècades” ha resat la moció llegida per la regidoria de Protocol, Rosa Ana Marí.

 

<<< Tornar a la portada