Els 4 cantons: "El Dia Internacional de les Muntanyes" i l'"altra cara" (IV)

  04/02/2013

VicenteBalaguer

Continuem en la història sobre el Montgó i les agressions històriques suportades. Pel mes d'abril del 1978 un equip de TVE, del Centre Emissor d'Aitana, va pujar al Montgó per filmar les destrosses paisatgístiques i l'amenaça que pesa sobre les restes arqueològiques. Al bar Els Països, es reuniren més de 50 persones. I Pepe Carrasco va expressar la seua rotunda decisió d'oposar-se totalment a la construcció de la carretera, i eixa opinió ja l'havia traslladada en un informe a l'Ajuntament de Dénia el dia 24 de març d'aquell 1978. Es va discutir sobre els responsables d'aquella malifeta: l'enginyer en cap de la Diputació, la mateixa entitat i l'Ajuntament de Dénia i el seu alcalde Sastre. El president de l'Ateneu de Dénia, Josep Antoni Devesa, manifestava que l'argument de l'Ajuntament de què "no sabía nada de la modificació del trazado, es infantil".

En el número de CANFALI MARINA ALTA del 16 d'abril del citat 1978, es publicava un extensíssim escrit de denúncia del Centre Excursionista de Xàbia, en la reunió del 10 d'abril del repetit 1978, que avalava la Moció de l'Alcaldia –a les hores representada per Soler Blasco- i aprovada pel Plenari de l'1 de juliol de 1976. La Corporació xabiera considerava que la realització del projecte d'instal.lació d'un reemissors de televisió al cim del Montgó "es una empresa funesta ya que conduciría a la irremediable pérdida de uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la provincia... pondría en peligro su ecología... destruyendo la intimidad del único paraje virgen que nos queda" etc. També es denunciava en el mateix número, des de Jesús Pobre, el nefast projecte. Valdria la pena llegir amb profunditat la moció de Xàbia aprovada, on es parla de la prehistòria, dels segles XV i XVI, i del Tesoro del Montgó, del que Roc Chabàs havia fet al seu temps una detallada descripció. Però no volem acabar aquesta cita del conflicte sense referir-nos a l'impacte comarcal en contra, la paralització provisional dels treballs per ordre de l'alcalde de Dénia, Sastre, de l'aparició de diverses pintades de denúncia, etc.

El 16 d'abril de 1978 es publica un ample espai al CANFALI MARINA ALTA, titulat En defensa del Montgó. Allí apareixen comunicats de l'Ateneua de Dénia i del Grup Ecològic Denier, fent referència a la reunió mantinguda per una sèrie de col.lectius sindicals, polítics i culturals, que s'adhereixen, i alguna persona independent, tots ells donant suport a la defensa del Montgó. Eren els següents: UGT, CC.OO., PCPV, Associació de Veïns del Saladar, Ateneu Cultural, Associació de Amigos del Castillo, Convenció Republicana, Primers Premis de Cultura Popular de la M.A., ARJ, AMD, AOA, CN Pou de la Muntanya, CN Cervantes, APA local, NCT, Col.lectiu Independent, Grup Ecològic Denier i PSAN. Manifestaven que "és molt convenient per a una població com Dénia que, a sovint, tant les persones interessades com totes les entitats que conformen la vida cultural, laboral, social i política del nostre poble s'unisquen front una problemàtica comú. Això és el que es va aconseguir amb la passada reunió. I es va decidir que:

1.- No volem que es faça la carretera del repetidor UHF.

2.- Es va fer un escrit a l'Ajuntament per a que paralitzaren immediatament les obres d'esta carretera.

3.- Tindre una pròxima reunió el dimarts 18 d'abril a les 8.30 de la nit, al bar Els Països, per a entre tots aportar idees per a fer una Setmana Ecològica a Dénia, amb la finalitat de què tot el poble estiga informat i puga prendre part activa en la seua solució.

A esta reunió convoquem a totes les entitats i persones que estiguen interessades, apart de les que ja assistiren la setmana passada". Signat, com hem dit, per Grup Ecològic Denier. (Mes avant canviaren Ecològic per Ecologista).

Citarem també el manifest publicat en aquest semanari el 16 d'abril de 1978 i encapçalat amb el títol Las Fuerzas Vivas exigen. Deia així, literalment: "Sr.: Els particulars i entitats sotasignants, reunits en el dia de la data per a tractar del gran problema creat pel traçat de la carretera d'accés al Montgó, obra realitzada per a la instal.lació del repetidor de T.V. en el cim de la muntanya, que suposa un flagrant atemptat contra l'estètica d'ella, contra l'ecologia del voltant i contra els jaciments prehistòrics allí existents: Demanem: A vosté i a la Corporació que presideix la paralització, amb caràcter definitiu, de la carretera a que ens referim, donat que el traçat inicial d'ella no correspon al que s'està realitzant. També considerem els sotasignants que el Montgó deu restar intocable a qualsevol apetència de caràcter privatiu, la qual cosa podria donar lloc a la construcció i ús de la carretera en qüestió. Així mateix considerem els signants que la instal.lació del repetidor de TV no precisa d'aqueixes obres, i que la continuació d'elles suposaria la total destrucció dels jaciments ibèrics del Montgó. Dénia, a 12 d'abril de 1978. Firman este escrito, además de personas a título privado, las siguientes organizaciones: PSOE, PCE, CR, LCR, PSAN, Col.lectiu, A.M.D., Amas de Casa, Ateneu Cultural, Asociación de Vecinos del Saladar, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Instituto "Historiador Chabás (profesores del), profesores de los colegios de los Maristas y Carmelitas, i Col.lectiu Ecológic de Pedreguer, además del que convocó, Grup Ecològic de Dénia. Se adhieren al comunicado: Secretaria d'Ensenyament de l'Idioma, de València, Secretaria d'Ensenyament de l'Idioma, d'Alacant, Secretaria d'Ensenyament de l'Idioma, de Castelló, Ateneu Jovenívol de Gandia, Centre Carles Salvador, Llibreia Tres i Quatre, de València, Societat Cultural i Esportiva Oncle Canyís de Monòver, Organització Cultural, de Silla, Coordinadora dels Consells Populars de Cultura Catalana del País Valencià, Revista L'Horta, Associació Cultural L'Ocell.d' Ondara, Llibreria La Fona, d'Oliva, Grup d'Amics de la Cultura, de Silla, Llibreria Concret, de Gandia, Organització Cultural, d'Albal, Llibreria Lider, de Gandia, Associació Cultural, d'Oliva, Llibreria Ferrer, de Gandia, Cine-Club Diàleg, d'Oliva, Col.lectiu Ecològic de La Safor. Quina cosa us semblen aquestes adhesions en defensa del Montgó? Continuarem amb la història.

<<< Tornar a la portada