Els pressupostos participatius d’Ondara 2033 obrin la fase de presentació de projectes de l’1 al 15 de novembre

Els pressupostos participatius d’Ondara 2033 obrin la fase de presentació de projectes de l’1 al 15 de novembre
  28/10/2023

El regidor de Participació Ciutadana d’Ondara, Miguel Gomis, ha convidat als veïns i veïnes del municipi a presentar projectes d’inversions per als Pressupostos Participatius 2023 que obriran el termini per a fer-ho de l’1 al 15 de novembre i que compten amb 50.000 euros de dotació en els pressupost municipal per a aquest exercici.

        Segons ha informat les propostes a presentar pewr persones empadronades a Ondara majors de 16 anys requereixen ser presentades per registre d’entrada a l’Ajuntament o via telemàtica a https://ondara.sedelectronica.es/info.0 i també de manera presencial en la Casa de Cultura i en l’Espai Jove d’Ondara de dilluns a divendres de 12 a 14 hores i de 17 a 19 hores.

        Aquesta primera fase, preveu passar a una segona que tindrà lloc del 16 al 24 de novembre on 2023 on l’Ajuntament d’Ondara valorarà la viabilitat de les propostes presentades i es faran públiques les que passaran a votació, que figura com a tercer estadi del procés del 27 de novembre al 14 de desembre 2023. Tot això desembocarà en l’etapa d’execució ja en 2024 on el recompte de vots es farà en sessió pública i serà el plenari qui aprovarà definitivament les inversions votades perquè comencen a executar-se.

 

 

No obstant això, ha remarcat que les propostes d’inversió que presente la ciutadania hauran de nàixer d’una necessitat pròpia o de l’entorn, i han de definir i explicar el que es pretén millorar, pensant en el bé comú, la millora de l’espai públic, la solidaritat i la convivència a l’àmbit territorial del municipi. Segons apunta, si bé no cal presentar les propostes amb una descripció tècnica massa complexa, sí que serà necessari que s’expliquen de manera clara i concreta per a facilitar la seua valoració per part de l’Ajuntament i també facilitar la votació per part de la ciutadania. A més, haurà de ser una proposta d’inversió viable tècnicament i econòmicament, competència de l’Ajuntament, i que s’ajuste a la legalitat vigent. En concret, hauran d’estar derivades de la creació, millora o ampliació d’infraestructures, l’adquisició de béns de naturalesa inventariable o les despeses amb caràcter amortitzable. Tot això comporta l’exclusió de béns fungibles -és a dir, que no es consumisquen per l’ús que es puga fer dels mateixos-; que tinguen una duració superior a l’exercici pressupostari (12 mesos) i que siguen susceptibles d’incloure’s en l’inventari que arreplega el patrimoni municipal. Tampoc són aptes per a la consulta ciutadana activitats com programes culturals, cursos o festes, ni els serveis.

 

<<< Tornar a la portada