Canfali Marina Alta

HOSPITAL HLA SAN CARLOS / L'ús prolongat d'auriculars pot produir danys auditius irreversibles

HOSPITAL HLA SAN CARLOS/ El uso prolongado de auriculares puede producir daños auditivos irreversibles
  26/01/2017

L'oïda humana pot ser lesionat pels mateixos estímuls que està destinat a percebre quan aquests sons arriben a nivells elevats superiors als tolerables; el conjunt d'aquestes lesions es coneix com trauma sonor o traumatisme acústic i és una de les especialitats clíniques que tracta el Servei d'Otorinolaringologia de l'Hospital HLA Sant Carles, a Dénia.
"L'oïda humana és capaç de percebre sons d'intensitats molt baixes i freqüències sonores compreses entre un 16 i 20.000 hertzs ​​(Hz), però aquells sons que superin els 90-100 decibels (Db) d'intensitat poden ocasionar danys irreversibles en les cèl·lules del oïda interna ", adverteix l'especialista Federico De Grau Palomares. "Com a exemple dels nivells de so, podem citar els habitatges i oficines tranquil·les, que ronden els 40/50 Db; en passar a un ambient urbà com el carrer, els decibels escalen de 60 a 80; i ascendeixen de 70 a 90 si parlem del metro i altres mitjans de transport ", detalla l'otorinolaringòleg Federico De Gradoy emfatitza que" si ens fixem en el cas d'algunes fàbriques identifiquem de 90 a 110 Db, els martells pneumàtics que arriben 120 i 130 db, o els més de 140 Dbde dels reactors d'avions i deflagració d'armes de foc ".
Aquests índexs tenen la seva repercussió sobre l'organisme humà, sempre que se superen els 36 Db. "Els efectes psíquics arriben a tan sols 36 a 60 Db, se sumen també els efectes vegetatius entre 60 i 90 Dbde so, i les lesions auditives ja es presenten entre els 90 i 120, a partir d'aquesta dada a més, apareix el dolor" , explica el facultatiu d'Hospital HLA Sant Carles Frederic d'Grau.
Efectes psíquics i físics del traumatisme acústic
"Els efectes psíquics dels sons poden ser molt variats i depenen no només de la intensitat sinó també del temps d'exposició als mateixos i de factors individuals, podent presentar des de simples molèsties, passant per inatenció, por i irritabilitat, fins a problemes d'obsessió , falta de concentració, alteració del son, etc. ", relata el Dr. de Grau, i fins i tot que" a la llarga, pot traduir-se en causa d'alteracions del caràcter o de trastorns mentals ".
Quant als efectes patològics dels sons, causats per intensitats superiors a 90/100 Db, poden produir lesions irreversibles en l'òrgan de l'audició, sent més perjudicials les freqüències agudes que les greus, i on també són determinants el temps d'exposició i factors individuals.
"Des del punt de vista casual, el traumatisme acústic pot ser agut, ocasionat per una única exposició a sons d'elevada intensitat (explosions, detonacions) en proximitat del cap o de les oïdes; o bé un trauma sonor crònic, causat per sons de menor intensitat però per períodes de temps més prolongats "com l'ús freqüent i inadequat dels cascos o auriculars per escoltar música," en tots dos casos, els efectes sobre l'òrgan auditiu són els mateixos : pèrdua auditiva de més o menys intensitat, associada o no a altres símptomes audiològics (acúfens i vertígens) ".
Irreversibles però no progressives, si eliminem el causant
Des del Servei d'Otorinolaringologia de l'Hospital HLA Sant Carles recorden que "aquestes lesions auditives un cop instaurades són irreversibles, però si s'elimina el factor causant no són progressives.
Pel que fa al tractament mèdic, en tractar de lesions irreversibles, "únicament fem servir medicació simptomàtica (sedants, ansiolítics, etc.) i per la pèrdua d'audició, pròtesis auditives (audiòfons)" especifica el metge, que insisteix que "la major solució per evitar el traumatisme acústic és evitar-ho, allunyant-se de les fonts sonores generadores de sons capaços de provocar-o amb una adequada protecció individual capaç d'evitar o disminuir la intensitat dels sons percebuts ".

Cercar notícies
Agenda