La regidora de Territori de Dénia encara no ha decidit si acatarà l'ordre per a corregir la manera de donar llicències urbanístiques 

La concejala de Territorio de Dénia aún no ha decidido si acatará la orden para corregir la forma de dar licencias urbanísticas 
  22/11/2022

“S'està estudiant l'informe de Conselleria per a veure si la guia té marge de millora” 

Després d'un silenci de diversos dies, la regidora de Territori, Maria Josep Ripoll, ha reaccionat un publique després de la notificació de la Conselleria, que reprova a l'Ajuntament per aplicar criteris del futur Pla General a l'hora de donar llicències urbanístiques. En declaracions a Radi Dénia, i sense reconéixer que existeixen errors o irregularitats en el procediment, Ripoll ha assegurat que “s'està estudiant l'informe per a veure si la guia de tramitació de llicències té marge de millora”. 

La regidora ha manifestat aquest dimarts que l'Ajuntament està fent “un esforç” perquè es puguen continuar concedint llicències després de l'anul·lació de les NUT, que va deixar al municipi sense planejament. Ha assenyalat que l'Associació de Promotors té dret a acudir als tribunals “si creuen que aquesta guia no compleix amb les seues expectatives”. En la seua opinió, el document que regula la manera de donar llicències mentre no hi haja planejament respon a “un esforç que fa l'Ajuntament per a no paralitzar l'activitat urbanística”. Ha afegit que la guia ofereix marc per a fer possible la tramitació dels permisos.

Ripoll ha puntualitzat que l'equip de govern ha vingut prenent mesures per a “traure el màxim nombre possible de llicències” des de la voluntat que “el sector continue sent important a la nostra ciutat”.  

Com ja va publicar CANFALI MARINA ALTA, el director general d'Urbanisme, Vicente García Nebot,  va remetre la setmana passada una notificació a l'Ajuntament de Dénia en la qual enlletgeix el procediment que s'està seguint per a donar llicències des que es van anul·lar les NUT. García Nebot requereix als responsables municipals que eliminen “qualsevol referència” al Pla General com a criteri a tindre en compte en els Estudis d'Integració Paisatgística que siguen presentats. Tenen un mes de termini per a complir aquesta ordre. 

Des de la Conselleria es rebutja que l'Ajuntament exigisca que els Estudis d'Integració Paisatgística (EIP) tinguen en compte criteris del Pla General Estructural, perquè encara s'està tramitant. Sobre aquest tema, la Conselleria puntualitza que “la competència per a l'aprovació definitiva del PGE del municipi de Dénia li correspon a la Generalitat. No obstant això, el fet que la Guia remesa per l'ajuntament de Dénia efectue una referència al PGE en tramitació donant a entendre que les seues determinacions i contingut han de ser d'obligatòria observança per als EIP, té com a conseqüència que tals determinacions es constitueixen en criteri per a l'atorgament de llicència; això tot i que el PGE en tramitació manca de validesa i eficàcia al no haver sigut encara aprovat per la Generalitat”. Al fil d'aquesta consideració, es posa de manifest que, en cas d'atorgar-se llicència tenint en compte les determinacions del Pla General, com ja està ocorrent, “es produiria una invasió municipal de les competències de la Generalitat, en dificultar-se l'exercici - per part d'aquesta- de la potestat que, en matèria de planejament urbanístic i ordenació del territori, reconeix l'article 148.1.3a de la Constitució espanyola, amb vici de nul·litat resultant per a aquelles resolucions declaratives en virtut del que es disposa en l'article 47.1.b) LPACAP 14 o, en el millor dels casos, d'anul·labilitat en haver incorregut l'ajuntament en desviació de poder de l'article 48.1 LPACAP”. Per aquest motiu, la direcció general d'Urbanisme adverteix que la conseqüència serà “la responsabilitat patrimonial de l'ajuntament i la més que possible assumpció municipal d'indemnitzacions, per la qual cosa no s'entén l'obstinació d'aquell a anticipar el PGE abans que estiga aprovat”.

L'escrit assenyala que “si a l'Ajuntament el preocupa que l'atorgament de llicències -amb EIP conforme al criteri de “inèrcia historicista”- puga comprometre determinacions del futur PGE, hauria de manifestar-lo així a la Generalitat amb explicació puntual i raonada per a cada supòsit concret, a l'objecte de l'eventual exercici de la possibilitat prevista en l'article 69.3 de la TRLOTUP”.

<<< Tornar a la portada