La corporació municipal de Pego aprova el Pla Territorial Municipal d’Emergències i els d’actuació front a riscos forestals i sísmics

La corporació municipal de Pego aprova el Pla Territorial Municipal d’Emergències i els d’actuació front a riscos forestals i sísmics
  07/06/2024

La necessitat de comptar amb una planificació i organització per a la utilització òptima dels recursos tècnics previstos amb la finalitat de reduir al mínim possibles conseqüències sobre éssers, pèrdues de béns generals i l'ambient, ha portat a la Regidoria de Transició Ecològica de Pego a elaborar el Pla Territorial d'Emergències, el Pla d'Actuació Enfront de Riscos Forestals i el Pla d'Actuació Enfront de Riscos Sísmics.

            Els tres documents, concebuts com a guies que marquen els passos a seguir en eixos casos d’emergència, ha estat aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques de la corporació municipal en el plenari ordinari de juny

            La regidora responsable de l’àrea Laura Castella ha afirmat que “ha sigut un procés costós però necessari”, per a remarcar que “els planejaments recentment aprovats ja s'estan revisant perquè la vida quotidiana i l'administració no caminen al mateix temps”.

            En eixa dinàmica ha detallat que amb l'aprovació dels documents Pego compta amb tres dels quatre plans que pot tindre una localitat per a afrontar qualsevol tipus de situació adversa. El quart, que suposa el risc per inundacions, segons ha advertit, el municipi no està obligat a seua aprovació, pel mínim efecte que es preveu, encara que s’ha optat per comptar amb un estudi de inundabilitat, en el qual s'inclouen una memòria descriptiva detallada sobre la situació, geologia, climatologia, vegetació i altres elements de la zona a estudiar.

            Des del Partit Popular s’ha felicitat a l’equip de govern del PSPV per la iniciativa, ja que, segon els seu portaveu, Ferran González, “quan es fan les coses bé s'ha de reconéixer”. No obstant això ha demanat que es sol·licite a la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana l'homologació dels plans, en ares optimitzar la coordinació.

 

OCUPACIÓ I DIA DE L’ORGULL

 

            La sessió, que va estar presidida per Raúl Tamarit com a alcalde accidental davant de l’absència d’Enrique Moll per raons personal, ha tingut també com a altres punts rellevants l’aprovació de la proposta del PSPV per al manteniment dels programes d'ocupació quefomenta la Generalitat; i també la Declaració Institucional del Dia de l'Orgull.

<<< Tornar a la portada