La corporació municipal d’Ondara aprova la modificació de l’ordenança de festes

La corporació municipal d’Ondara aprova la modificació de l’ordenança de festes
  29/02/2024

El ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara ha aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques la modificació de l'ordenança reguladora de festes, per a que siga sotmetsa a informació pública durant trenta dies hàbils, dins dels quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

El regidor de Festes i Tradicions, Jordi Ruiz, ha pres la paraula per a explicar que per tal de recollir les propostes de la ciutadania, durant les últimes setmanes s’ha realitzat un procés participatiu, amb un qüestionari online on presentar propostes, i reunions presencials, amb la participació, entre altres, de representants de les penyes i membres de la Comissió de Festes, en les quals s’han arreplegat les propostes i suggeriments per incorporar-les a l’ordenança que es va elevar a ple.

“L’objectiu en promoure aquest reglament és “refermar les nostres tradicions i aconseguir alhora una major participació popular en la programació i desenvolupament de la festa, així com fer possible que els festeigs es desenvolupen d'una manera compatible amb la convivència respectuosa i el civisme”, ha destacat.

Així mateix, Ruiz ha advertit que l’ordenança de festes que tenia fins ara l’Ajuntament d’Ondara fou aprovada al 2016, el que, al seu criteri, justificava una  modificació per a recollir-se les diferents realitats que han anat succeint-se en els últims anys al voltant de les festes i principalment de les festes populars de Sant Jaume. Modificacions que, segons ha detallat, “tenen com a principal necessitat la configuració de  la programació amb molta cura per tal de tenir un equilibri entre la festa i el descans del veïnat de les zones afectades així com vetllar també pel benestar animal quedant, totalment prohibit el llançament de coets i petards en via pública que no estiguen prèviament autoritzats per l’Ajuntament d’Ondara”.

A banda, ha indicat que pel que fa a les festes de Sant Jaume, s’ha modificat allò referen a la edat dels quintos i les quintes, reflectint que seran els i les joves que compleixen 19 anys l’any en curs de les festes.

 

DEMANAR L’AUTORITZACIÓ DELS “GARITOS” ABANS DEL 31 DE MAIG

 

Una altra novetat és que anualment s’haurà de demanar l’autorització d’instal·lació de garitos abans del 31 de maig mitjançant una sol·licituad online en la que constaran dos responsables per cadascuna d’eixe tipus de seus que hauran de ser majors d’edat i ciutadans o ciutadanes empadronades a Ondara mínim sis  mesos abans de la sol·licitud. Aquest mecanisme, segons ha justificat, es farà anualment per poder actualitzar les dades de les penyes, dur un control per a l’organització del muntatge de garitos, i control dels espais disponibles. L’autorització en qüestió deurà estar en la seu de cadascuna de les penyes per tal de poder-se aportar immediatament en el cas que alguna autoritat la demane, ja que les que no compten amb ella preveuen seran clausurades sense demora.

 

 

 

També es regula el màxim d’aquest tipus d’espais que l’Ajuntament d’Ondara pot autoritzar; quantitat que serà determinada a la vista de les condicions tècniques i de seguretat que s’establiran des de l’àrea tècnica i la de seguretat ciutadana de l’Ajuntament d’Ondara. En el cas d’arribar a aquest màxim, existirà una llista d’espera, regulada en el text de la normativa.

A més, una vegada instal·lats els “garitos”, abans de les festes, hauran de presentar per registre d’entrada una declaració responsable amb un model que serà enviada als responsables autoritzats de cadascun dels citats espais per correu electrònic. Declaració on es farà constar que l’espai en qüestió compleix amb les característiques de seguretat necessàries per al correcte funcionament de les festes. Així mateix, en aquest registre, també es presentarà el justificant de pagament de la taxa de muntatge.

Pel que fa a eixe tema del pagament per l’ocupació de via pública pels “garitos”, des d’ara, anualment se publicarà el preu públic del cost de cadascun, que basat en les despeses de l’any anterior, dividit pel total d’eixe tipus de instal·lacions previstos en l’anualitat de l’exercici en curs. Preu públic anual que, segons apunta l’ordenança, vindrà marcat per les despeses generades l’any anterior en concepte de: connexió elèctrica, habilitació de zones de “garitos”, aigua potable, servei de neteja, manteniment i seguretat ciutadana. En aquest sentit, es remarca la necessitat de conscienciar a totes i tots en fer un ús responsable dels recursos energètics i d’aigua, així com col·laborar amb la neteja i el civisme en la via pública.

Finalment, es regula la ocupació d’eixe tipus de seus s autoritzats per l’Ajuntament en via pública amb persones menors d’edat, de forma que sempre que els “garitos” estiguen ocupats, hauran d’haver persones majors d’edat que se’n puguen responsabilitzar dels possibles successos, així com de la vigilància i del benestar dels xiquets, xiquetes i adolescents menors d’edat. Aquesta regulació propicia que en el cas que ocórrega algun succés, revisió o inspecció i hi hagen tant sols persones menors d’edat, sense supervisió de cap adult responsable, la responsabilitat última recaurà sobre els majors responsables que consten a l’autorització, i es podrà procedir al tancament de la instal·lació. Possibilitat aquesta última que serà considerada com a infracció molt greu amb la sanció aparellada de 3.000 euros, ja que les greus han quedat estipulades en la meitat d’eixa quantitat i les lleus en la quarta part.

La normativa insisteix també en que la reincidència per reiterades sancions en un mateix o diferents períodes de festes, amb la prohibició de muntatge de “garito” de dos anys.

La unanimitat ha estat present al optar el PP per donar-li suport a la proposta formulada des de l’equip de govern PSPV-Compromís, en ares a que, segons el portaveu popular, Àlex Hernández, “està bé que hi haja una normativa i estiguen regulades les situacions que es puguen donar en les festes”.

La sessió ordinària ha estat avançada una jornada en el que resulta el seu calendari habitual a causa del lliurament dels premis CEDMA on estan les empreses ondarenques Servicolor i TwelveBeauty, a les que, segons ha argumentat l’alcalde, José Ramiro, els representants municipals preveuen donar suport.

Un altre punt rellevant de l’ordre del dia ha esta en l’aprovació per unanimitat del Conveni de col·laboració en el projecte “Espais Sense Fum” entre la Seu Provincial d'Alacant de l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Ajuntament d'Ondara. Aquesta circumstància ha estat emmarcada per la regidora de Promoció Econòmica, Raquel Mengual, dins del conveni per a que l'Ajuntament d'Ondara done suport a la difusió de la campanya de prevenció de l'Associació Espanyola Contra el Càncer durant dos anys, amb l’objecte de visibilitzar la condició d'eixe tipus d’espais en els establiments o instal·lacions públiques i privades.

            Així mateix, es va donar compte de la moció del Dia Internacional de la Dona  que es commemora el 8 de març amb caràcter d’urgència per part de la regidora d’Igualtat, Nerea Mallol, per a focalitzar l'origen del masclisme en la societat i demanar el desenvolupament de programes de conciliació, d'educació sexual i menstrual en les aules, i protocols a banda d’abordar la violència masclista en espais públics. La moció, aprovada també per unanimitat, insta a continuar avançant en igualtat des de les polítiques públiques, incorporant la perspectiva de gènere, en especial en els pressuposts i en les inversions institucionals; i promoure vivenda pública assequible amb especial atenció a les dones maltractades i a les seues filles i fills.

<<< Tornar a la portada