Normalització lingüística implanta el valencià com a opció preferent per a tots els dispositius informàtics municipals d’Ondara

Normalització lingüístic implanta el valencià com a opció preferent per a tots els dispositius informàtics municipals d’Ondara
  19/01/2024

L’aprovació del nou Reglament Municipal Regulador de l’Ús i la Normalització Lingüística per part de l’Ajuntament ha tingut com a primera acció la instal·lació del valencià com a opció preferent en els ordinadors i dispositius digitals de l’Ajuntament i l’empresa municipal SINMA.

            El regidor de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Ondara, Jordi Domiguis, ha agraït expressament la diligència del departament d’Informàtica en l’aplicació de la nova norma i ha reivindicat que “l’Ajuntament d’Ondara funciona plenament en valencià, però cal que continuem donant passes cap a l’ús del nostre idioma en tots els àmbits de la vida en general i en específic en allò digital, i és precisament en el digital on aquesta regidoria basarà la seua línia principal de polítiques públiques, perquè cal donar resposta a les necessitats del nostre temps”.

            En eixa dinàmica, ha emmarcat la iniciativa dins de les finalitats del reglament per a  fer de l’idioma autòcton la llengua usual de l’administració municipal; garantir el dret de la ciutadania d’adreçar-se a l’Ajuntament d’Ondara en ella, tant oralment com per escrit i a ser atesa, i promoure l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana. Reglament que, segons Dominguis, comprèn entre altres qüestions la creació de l’Oficina o Agència de Promoció de l’Ús del Valencià, com a departament tècnic de l’Ajuntament d’Ondara, així com el requisit lingüístic dels llocs de treball per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials. En aquesta última qüestió es pretén que el personal al servei de l’administració local o òrgans dependents haja de posseir un coneixement lingüístic simètric en valencià-castellà, adequat a les funcions que ha d’exercir.

 

 

 

<<< Tornar a la portada