Oberta la sol·licitud a ajudes per al transport d’estudiants d’Ondara fins el 16 de novembre

Oberta la sol·licitud a ajudes per al transport d’estudiants d’Ondara fins el 16 de novembre
  25/10/2023

L’Ajuntament d’Ondara ha convocat, per sisena vegada, ajudes de transport per als estudiants que cursen estudis fora del municipi.

Segons informen des de la Regidoria d’Educació i la de Joventut les subvencions de transport van destinades als estudiants d’Ondara que hagen cursat estudis reglats d’ensenyança no obligatòria -universitaris, de batxillerat, d’ensenyaments artístics o de cicles formatius de grau mitjà i superior- fora del propi municipi pertanyents al curs 2022/2023 en modalitat presencial, sense oferta existent en el municipi d’Ondara.

Els estudiants que s’acullen a la dita convocatòria pública d’ajudes hauran de reunir  requisits com tenir almenys 16 anys complits i no superar els 30 anys d'edat; estar empadronat al municipi d’Ondara amb antiguitat mínima d’1 any; demostrar que s’ha realitzat íntegrament el curs 2022/2023; justificar que no hi ha en la localitat el corresponent centre educatiu per a cursar els estudis; trobar-se els membres de la unitat familiar o el sol·licitant al corrent dels pagaments o obligacions tributàries. A tot això s’uneix la presentació del nivell de renda de la unitat familiar a l’últim any actualitzat no ha de superar, dividida entre el nombre de membres que la integren, l’import corresponent a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples anual per a 2022 que serà de 8.106,28 euros –en 14 pagues-, llevat que expressament s’exclogueren les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 euros.

        Així mateix, han aclarit que el finançament d’aquestes ajudes es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326.48.000 del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per un import màxim de 8.971,34 euros.

Les ajudes se sol·licitaran per mitjà d’instància que es podrà descarregar des del web www.ondara.org i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament o en la seu electrònica https://ondara.sedelectronica.es/ junt a la documentació pertinent. En cas de necessitar més informació o assessorament poden contactar també amb el departament de Joventut d’Ondara, per correu a joventut@ondara.org , o acudir a l’Espai Jove d’Ondara.

 

<<< Tornar a la portada