Pedreguer rep 55.000 euros de fons europeus per avançar en la gestió del servei de recollida separada

Pedreguer rep 55.000 euros de fons europeus per avançar en la gestió del servei de recollida separada
  23/11/2022

L’Ajuntament de Pedreguer ha rebut 55.056,75 euros de fons europeus per a avançar en la millora de les recollides separades en origen a través, en aquest cas, de nous models de recollida separada porta a porta, segons ha detallat la Generalitat. Dins de la convocatòria d’ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment biorresidus, i millora de les existents, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència, Pedreguer s'ha vist beneficiat amb 49.601,77 euros. Aquesta quantitat es destinarà a l’adquisició de poals domèstics de biorresidus, borses compostables d’ús domèstic, poals comunitaris de biorresidus, sistema d’identificació d’usuari i pesatge, contenidors per a la via pública, construcció d’àrees d’aportació i control d’accés,  poals per a biorresidus de grans generadors, camions per a la recollida de biorresidus i campanya d’informació, difusió i sensibilització a la població i seguiment del projecte. A banda hi ha una ajuda de 5.454,98 euros per a la construcció d’una biocompostadora.

Val a dir que aquestes quantitats són provisionals, per tal com finalment aquells municipis que no tinguen justificada la despesa en temps i forma podran perdre les seues assignacions que passarien a aquells municipis que, com Pedreguer, tenen ben justificada la destinació de les ajudes.

Des del govern municipal afirmen que el sistema PaP (Porta a Porta) de Pedreguer i el procés d’implantació del mateix “té un balanç positiu, gràcies al bon fer de la major part de la ciutadania, i que es reflecteix en les dades i percentatges de recollida selectiva que es fa al municipi. Un exemple clar és la disminució de la fracció resta, en el porta a porta, del 88% a l’agost del 2021 (la fracció més elevada que es recollia) fins al 12% en l’actualitat”.

A banda, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental s'aprecia i es valora molt positivament el projecte de recollida de RSU de Pedreguer, que recull els residus per separat casa a casa dels seus habitants al casc urbà, l'adaptació dels mateixos i el seu bon acolliment en general, aconseguint en poques setmanes els nivells de reciclatge que exigeix la normativa europea.

<<< Tornar a la portada